Almérion

Velká mapa Almérionu
Mapy

Toto je velká mapa kontinentu Almérion a jeho ostrovů v podobě, kterou měl před koncem třetího Tisícivěku. Zakreslena jsou pouze větší sídla, hrady a města.…

2000 © Jezevec