Almérion

Zaplály ohně na východě, severní vítr z hor přilétl,
vzduly se vody jižního moře, v západních zemích svět rozkvetl.

Devět bohů Almérionu
Trvalý odkazTisk

Úryvky, jež se spolu s ilustracemi jako jediné dochovaly ze staré qerenijsé básně Devatero bohů.

Bohové jsou řazeni tak, jak podle legendy o volání bohů přišli na Almérion.

 

Furamar Mnohotvářný

Kde jsi ty, mnohými Mudrcem zván,
kde v tichu nasloucháš nápěvům hvězd?
Stříbro tvých vlasů,
je tkáno z těch hlasů,
kterým z těch pramenů necháš se vést?

 

Ahaur Čaroděj

Shrbený ve tmě, jen lucerny svit,
oči, jež přečetly tisíce knih.
Za moudrost bytí
dal radosti žití,
místo luk pod nosem voní mu klih.

 

Sepha Příroda

Neváhej, k zeleným lesům si běž,
ve stínu stromů změň podobu svou.
Jsi bílou laní,
a všech tvorů paní,
každý je chráněný náručí tvou.

 

Iawrin Řemeslník

Patrone řemesel, rač na mne zřít,
dílo mé ochraňuj po mnoho let!
Ať slouží lidu,
ať umenší bídu,
ať dává naději pro širý svět.

 

Khiellën Smrtonoš

Zatrpklý, ukrytý v temnotách dlí,
sekery ostří tmou blýskne se jen.
Na trůně z kostí
své vazaly hostí,
truchlivá společnost sní věčný sen.

 

Denneh Lovec

Ej, pohleď k půlnoci, napni svůj luk!
Zklidni dech, uvolni každičký sval.
Nemeškej, střel!
Dřív, než by tě zřel,
než v jeho ohnivém dechu bys vzplál.

 

Dehéa Věštkyně

Tisícem vrásek máš protkanou tvář,
krůpěje slzí ti smáčejí líc.
Smutné je žití,
když v osudu síti,
vidíš jen velikou bídu, nic víc.

 

T’tiwu Bojovník

Stanul pak nad nimi z posledních sil,
mužové znavení pozvedli zrak.
Za mnou, mí druzi,
dnes zemřou ti druzí!
A znovu každý se rval jako drak.

 

Niomhe Matka

Do šatů žebravých halíš svou tvář,
patronko milenců a jejich snů.
Do domů zvána,
i přec nepoznána,
své děti strážíš do posledních dnů.